Short Storyboards

Short Storyboard is perfect om een goed idee een stap richting actie te helpen. Zeiden we stap? We bedoelen drie stappen! Schrijf of plak je idee uit aan de linkerkant. Teken of plak je idee aan de rechter kant. Maak het visueel!

Short Storyboards

27 mei 2019

Hoe

Aan het einde van je sessie werk je beste ideeën uit tot kleine storyboards van 3 stappen. Dit maakt het veel makkelijker om je idee uit te leggen en makkelijker voor anderen om je idee te begrijpen. Je kunt het storyboard zelfs gebruiken als actieplannetje. Wat ga je eerst doen? Wat ga je daarna doen? En wat ga je als laatste doen?

Voorbeeld

Je hebt als idee dat je een eigen evenement wilt organiseren waarin je zakelijke relaties elkaar wilt ontmoeten. Je zou je storyboards op twee manieren uit kunnen werken.

Optie 1: inhoudsgericht
1.  Als eerst vliegen we een inspirerende spreker in uit het buitenland.
2. Daarna gaan onze zakelijke relaties met elkaar brainstormen over hoe zij de lessen van de spreker kunnen toepassen op hun eigen organisatie.
3. Als laatst gaan we met zijn alleen barbecuen.

Optie 2: actiegericht
1.  Volgende week plannen we een overleg in met de directeur en de afdeling relatiebeheer
2. Daarna huren we een evenementenbureau in om ons te helpen bij het organiseren
3. Over 1 maand moet de Save the Date uitnodiging de deur uit.