+31(0) 58 203 80 33

Privacyverklaring Brain Fuel B.v.

In deze privacyverklaring kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens Brain Fuel B.V. verwerkt, met welk doel en hoe Brain Fuel B.V. vervolgens met deze persoonsgegevens omgaat. 

Brain Fuel B.V. zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met info@brainfuel.nl. 

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op Autoriteit Persoonsgegevens.

Brain Fuel B.V. raadt u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, omdat wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht. 

 

Toepassing 

Brain Fuel B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, weergegeven in deze privacyverklaring. Brain Fuel B.V. is gevestigd te (8911 BN ) Leeuwarden aan het Zaailand 106 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72259620. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Brain Fuel B.V.?

Hier kunt u een overzicht vinden van de persoonsgegevens die Brain Fuel B.V. verwerkt, met welk doel Brain Fuel B.V. deze gegevens verwerkt en welke juridische grondslag Brain Fuel B.V. heeft om deze gegevens van u te mogen verwerken. Ook kunt u lezen hoe lang uw persoonsgegevens zullen worden bewaard. 

Om met u te kunnen communiceren
Als u vragen aan Brain Fuel B.V. heeft, worden uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw bericht verwerkt. Brain Fuel B.V. slaat deze gegevens op om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vraag. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. Brain Fuel B.V. bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

Om de diensten van Brain Fuel B.V. te kunnen uitvoeren
Om te zorgen dat Brain Fuel B.V. zijn diensten kan uitoefenen, worden uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. Brain Fuel B.V. bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst. 

Voor het uitbrengen van een offerte
Brain Fuel B.V. verwerkt uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer wanneer u een offerte-aanvraag indient. Brain Fuel B.V. gebruikt deze gegevens om u een tevreden klant te maken gedurende de overeenkomst en om contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard. 

Voor facturatie en financiële administratie
Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Brain Fuel B.V. uw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens, factuurnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan Brain Fuel B.V. uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient Brain Fuel B.V. deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal Brain Fuel B.V. deze gegevens verwijderen en/of anonimiseren. 

Om nieuwsbrieven te versturen
Voor het versturen van nieuwsbrieven verwerkt Brain Fuel B.V uw voor- en achternaam en e-mailadres. Deze gegevens verwerkt Brain Fuel B.V om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Brain Fuel B.V verwijdert deze gegevens zodra u beslist geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen.

Klachten
Als u een klacht heeft over de dienstverlening van Brain Fuel B.V., dan zal Brain Fuel B.V. uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en de inhoud van uw bericht omtrent uw klacht verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. Brain Fuel B.V. bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst. 

Recensies
Wanneer u een recensie plaatst over de dienstverlening van Brain Fuel B.V., worden uw (bedrijfs)naam, e-mailadres en de inhoud van uw recensie verwerkt. Recensies kunnen op de website of social media van Brain Fuel B.V. worden geplaatst uit commercieel belang. Recensies worden bewaard tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering. 

Hoe verkrijgt Brain Fuel B.V. persoonsgegevens? 

Brain Fuel B.V. verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Brain Fuel B.V. en/of omdat u deze gegevens zelf actief aan Brain Fuel B.V. verstrekt in een kennismakingsgesprek, via e-mail, telefonisch, of via het contactformulier op de website. 

Delen van persoonsgegevens aan derden

Brain Fuel B.V. respecteert uw privacy. Brain Fuel B.V. betracht bij de verwerking van de persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Indien verstrekking van persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht, dan wordt hiervoor vooraf schriftelijk uw toestemming gevraagd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Brain Fuel B.V., sluit Brain Fuel B.V. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Brain Fuel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

De persoonsgegevens waar Brain Fuel B.V. mee werkt worden altijd door een persoon, bijvoorbeeld een medewerker van Brain Fuel B.V., verwerkt. Brain Fuel B.V. neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u uw gegevens bij een andere aanbieder willen onderbrengen, zal Brain Fuel B.V. uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is. 

U kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoek sturen naar info@brainfuel.nl. Brain Fuel B.V. zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Brain Fuel B.V. niet aan uw verzoek kan voldoen, laat Brain Fuel B.V. u altijd weten waarom het verzoek wordt afgewezen. Brain Fuel B.V. is gerechtigd uw identiteit te verifiëren wanneer u een verzoek indient. 

Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan door Brain Fuel B.V., worden de persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd. 

Wijziging privacyverklaring 

Brain Fuel B.V. behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van Brain Fuel B.V. vindt u altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Brain Fuel B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. 

Bezwaar en klachtrecht 

Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken bij Brain Fuel B.V. Brain Fuel B.V. wijst u bovendien op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen via onderstaande link.

Inschrijven is gelukt

De volgende Secrets of Brain Fuel ontvang je in je mailbox (vergeet niet om je spam te checken).

Psst: met de code BESTFRIENDSFOREVER krijg je 10% korting op een aankoop in de webshop.