Programma

Maandag 14 juni (10.00-12.00): De Leerruimte in de spotlight

Op de maandag trappen we af door de Leerruimte in de spotlight te zetten. Hiervoor beginnen we met een korte uiteenzetting van het ‘waarom’ en het gedachtegoed achter de leerruimte.

Vervolgens gaan we vanuit de theorie door naar de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan binnen de Leerruimte SSRS op het Twentekanaal en IJsseldelta. Hierbij vertellen Tim vd Lugt (BAM/vd Herik), Heleen Vreugdenhil (Deltares) en Yuri Wolf (RWS), vanuit hun perspectief, over de ervaringen als leerteamlid.

Nadat we naar de verschillende ervaringen hebben geluisterd kijken we nog met zijn allen naar de algemene lessen die zijn opgedaan bij de Leerruimte SSRS. De ontwikkelingen van de Leerruimte en het Leerteam zijn gemonitord en geëvalueerd onder leiding van Astrid Bout, zij vertelt over de algemene lessen rondom samen durven, doen en delen.

De maandag sluiten we af door in een paneldiscussie de Leerruimte als innovatie-instrument nader onder de loep te nemen. Hoe past het in het bredere pallet van innovatie-instrumenten? en wat zijn de voor- en nadelen?


Klik op de knop voor de Teams-link voor de aftrap:

Deelnemen

Dinsdag 15 juni: Leerteams aan de slag

Op dinsdag gaan de nieuwe (op te starten) leerruimtes aan de slag. Gedurende de dag zullen de nieuwe leerteams, in afzonderlijke sessies, werken aan vraagstukken die voor het betreffende team op dat moment aan de orde zijn.

Innovatiedebat: Groots denken, klein doen - Samenwerking tussen markt en overheid (15.00 - 16.30)

Namens het WOW nodigen je op 15 juni van 15.00 - 16.30 uur uit om deel te nemen aan het online debat over de samenwerking tussen markt en overheid bij het verder brengen van innovaties. Aanmelden voor het debat kan via de volgende link:

https://platformwow.nl/agenda/2021/06/verder-brengen-van-innovaties


Sessie marktwaarde van kennis:

Deelnemen


Sessie Leerteam Maas:

Deelnemen

Woensdag 16 juni: Masterclasses (10.00 – 12.00 en van 13.30-15.30)

Een Leerruimte kent heel veel verschillende aspecten. In masterclasses gaan we, onder begeleiding van specialisten, de diepte in op de verschillende thema’s. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn o.a.: inkoop en samenwerkingsvormen, het Innovatieportfolio, Samen ondernemen, TRL en SRL, rol van het MKB binnen een Leerruimte. Je kunt je per masterclass inschrijven.

 


10.00 - 11.00 uur Masterclass TRL en SRL:

Heleen Vreugdenhil en Nick Leung

Deelnemen


10.00 - 11.00 uur Masterclass Rol van de Regio:

Marja Hamilton

Deelnemen

MURAL Canvas


11.00 - 12.00 uur Masterclass Inkoop en samenwerkingsvormen:

Yuri Wolf, Wesley Veekman en Nadia ben Larbi

Deelnemen


13.30 - 14.30 uur Masterclass De rol van het MKB:

Hans Brinkhof, Piet Ackermans en John van Lith

Deelnemen


13.30 - 14.30 uur Masterclass Innovatieportfolio en Kennisinstelling:

Joyce Zuijdam

Deelnemen


14.30 - 15.30 uur Masterclasses Samen ondernemen:

Tim van der Lugt

Deelnemen

Donderdag 17 juni: Afsluiting week van het leerteam (10.00 – 11.30)

Op donderdag kijken we samen naar de highlights en nieuwe inzichten van de afgelopen dagen. Waarbij we ook verkennen wat een Leerruimte voor jou kan betekenen en hoe we de verbinding kunnen leggen tussen de verschillende leerteams. Zodat we in de toekomst ook van elkaars ervaringen kunnen leren.

Een goed voorbeeld van een innovatie die ontwikkeld is binnen de Leerruimte SSRS is de Aquatic Drone. Maarten Ruyssenaers (Aquatic Drones) geeft ons een inkijk in de samenwerking en het innovatietraject rondom dit autonoom varende meetvoertuig. Hoe heeft het leerteam deze innovatie verder gebracht?

Als afsluiting van de week zetten we het Leerteam SSRS in het zonnetje. Zij zijn de pioniers geweest die voor het eerst op deze manier hebben samengewerkt en door hun lef, doorzettingsvermogen en open houding heeft de Leerruimte als concept vorm en functie gekregen. Daarbij hebben verschillende innovatietrajecten een sprong genomen. Hier staan we graag met iedereen bij stil. Voor nieuwe Leerteams een mooie inspiratiebron naar wat de samenwerking binnen een leerteam kan opleveren.


Afsluiting:

Deelnemen