Pearl Hartgers

Mijn naam is Pearl. Aangenaam. Zodra processen en inhoud complex worden, zie je mijn ogen glanzen. Ik zie snel verbanden en heb ook oog voor de menselijke kant.

Als facilitator leid ik groepen en teams naar een duidelijk, praktisch en concreet doel. Tijdens sessies ervaar je mijn positieve energie en prikkel ik de groep om slagvaardig tot een echt resultaat te komen.

#resultaatgericht #commercieel #maatschappelijk_belang #overheid #vriendelijk #samen

Organisaties waar ik heb gefaciliteerd